Wat is Operational Excellence


Operational Excellence betekent letterlijk vertaald uitmuntende uitvoering. Het is een manier van denken, een overtuiging. Het wordt gebruikt om het optimaliseren van bedrijfsprocessen te omschrijven en komt vaak voor als marketingstrategie. De oorsprong van het begrip ligt bij Treacy en Wiersema (1995). Het is één van de drie disciplines die bedrijven volgens hun moeten beheersen (operational excellence, product leadership en customer intimacy). Daarvan moeten ze in één onderscheidend zijn. Een vergelijkbaar systeem is die van Porter.

Wat is het doel van Operational Excellence?

Het uiteindelijke doel van Operational Excellence is de beste aanbieder zijn van het product en meer winst behalen. Er zijn verschillende manieren denkbaar om dit te faciliteren. Bij Operational Excellence wordt gedacht vanuit de klantbeleving om hier te komen. De wensen van de klant staan op de eerste plaats. Om dit waar te kunnen maken is het eerste doel om de kosten van de klant zo laag mogelijk te houden en het koopproces voor de klant volledig soepel te laten verlopen. Het kost de klant weinig moeite om het product te kopen en het product wordt altijd op tijd geleverd. De kosten moeten lager zijn dan bij de concurrentie en koopproces moet soepeler verlopen dan bij de concurrentie. Op langere termijn ontstaat er op deze manier een lager operationeel risico, lagere bedrijfskosten en een hogere netto winst.

Hoe pas je Operational Excellence toe?

Er is niet één methode of stappenplan om Operational Excellence toe te passen. Per bedrijf kan de methodiek verschillen, maar in de basis gaat het erom dat er bewustwording wordt gecreëerd over het hele werkproces en deze kennis toe te passen om efficiëntere processen te creëren. Hierdoor verandert de bedrijfscultuur in een cultuur van operationele discipline. Een cultuur waarin foutloosheid wordt nagestreefd door principes als integriteit, een vragende houding, een probleemoplossend vermogen en een mentaliteit voor continue verbetering.

De focus van Operational Excellence gaat echter verder dan de traditionele methoden voor continue verbetering naar een langetermijnverandering in de organisatiecultuur. Bedrijven die Operational Excellence nastreven, doen twee dingen significant anders dan andere bedrijven: ze beheren hun bedrijfs- en operationele processen systematisch en investeren in het ontwikkelen van de juiste cultuur.

Een cultuur ontwikkelen kost tijd, in dit geval ongeveer vijf tot tien jaar. Er zijn een aantal punten die kunnen helpen om deze te creëren:

 • Een lange termijn visie en doorzettingsvermogen zijn vereisten om Operational Excellence te laten werken.
 • Een methodiek ontwikkelen om de visie werkelijkheid te laten worden. (Bijvoorbeeld Lean Six Sigma)
 • Deze visie en methodiek duidelijk communiceren met werknemers.
 • De kennis en vaardigheden van medewerkers laten bijdragen.
 • Beperkte variatie in product assortiment.
 • Taakgerichte manier van werken.
 • Uitbesteding van processen.
 • Hoge mate van standaardisatie in producten en dienstverlening, veel investeren in supply chain management.
 • Investeren in technologie en innovaties, bijvoorbeeld systemen die inzicht geven in belangrijke data.
 • De andere waarden, product leadership en customer intimacy ook aandacht geven.

Voorbeelden toepassen Operational Excellence

 • Schaalvoordelen: Door grotere hoeveelheden in een keer te produceren wordt het productieproces uiteindelijk goedkoper.
 • De communicatie in een team loopt niet helemaal soepel, daardoor ontstaat onduidelijkheid en het herstellen van de miscommunicatie kost tijd. Het oppikken van dit inefficiënte proces, een verbetering bedenken en toepassen, totdat de miscommunicatie volledig verdwijnt, draagt bij aan het creëren van Operational Excellence.
 • Door data te analyseren kom je erachter dat minder werknemers dezelfde hoeveelheid werk kunnen verzetten. (Een vliegtuigmaatschappij kan bijvoorbeeld een stewardess minder inzetten.)
 • Door een onderdeel van het product los te koppelen of weg te laten kan het hoofdproduct goedkoper aangeboden worden. (Bijvoorbeeld maaltijden of een tv scherm zijn niet inbegrepen in een vliegticket.)

Voorbeelden van bedrijven die Operational Excellence toepassen zijn MC Donalds, IKEA, Aldi, Toyota. Lage kosten voor de klant zijn hun uitgangspunt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Apple, BMW en Mercedes, die onderscheidend zijn in Product Leaderschip, ofwel de kwaliteit van het product.


Gerelateerde termenBekijk alle begrippen
Wat is declarabiliteit
Wat is workload
Wat is capaciteitsplanning
Wat is een forecast
Wat is p&l
Wat is begroting
Wat is net profit
Wat is een workflow
Wat is een taak
Wat is operational excellence

Krijg net als 2.000+ bedrijven ook Gripp op de zaak

 • Efficiënte, gestroomlijnde bedrijfsprocessen
 • Minder fouten, meer werkplezier
 • Sneller en verantwoord groeien
 • Datagedreven ondernemen

The proof of the pudding…

..is in the eating. Probeer daarom Gripp bedrijfssoftware 14 dagen kosteloos uit. Geheel vrijblijvend. En zonder beperkingen.
Probeer nu gratis