Gripp en jouw privacy

Bij Gripp wordt er dagelijks hard gewerkt om een geweldige klantbeleving te creëren. In sommige gevallen slaan we daarvoor informatie op. Op deze pagina delen we wat we precies opslaan, waar we het voor gebruiken, en hoe lang dat opgeslagen wordt. Mocht je vragen hebben over de gegevens die wij van je verwerken, dan nodigen we je uit deze te stellen via support@gripp.com.

Samengevat
• Gripp gebruikt de gegevens die je aan ons verstrekt om onze hoofd-dienstverlening, het aanbieden van online bedrijfssoftware, mogelijk te maken.
• Wij wisselen gegevens niet aan derden uit, tenzij dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als we je in contact brengen met een accountant of een maatwerk-softwareontwikkelaar.
• De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet.
• Alle opgeslagen gegevens (ook de gegevens die je zelf invoert in Gripp) worden binnen de EU opgeslagen. Alle privacy waarborgen zoals deze genoemd zijn in de AVG zijn hierop van toepassing.

Bezoek aan de website

Wanneer je onze website bezoekt, zullen er cookies geplaatst worden. We plaatsen twee soorten cookies:

Functionele cookies: Deze worden geplaatst voor een goede werking van de website. Daarnaast houden we bij dat je via een referer op onze website bent gekomen. Zodoende kunnen we de referer voorzien van een kickback-fee.

Analytische cookies: De analytische cookies zorgen ervoor dat we een goed beeld krijgen van welke pagina’s worden bezocht en hoe vaak. Deze analystische cookies verzamelen anoniem gegevens die verder geen grote impact hebben op de privacy. Deze cookies hebben een vervaltijd van enkele maanden. Je kunt cookies altijd zelf wissen in de browser.

Online demo aanmaken

Bij het aanmaken van een online demo verstrek je bedrijfsgegevens, zoals je bedrijfsnaam, een zakelijk e-mailadres, en een telefoonnummer. Deze gegevens worden verwerkt in ons CRM, en worden gebruikt om je te voorzien van informatie via de e-mail, of om een telefonisch contactmoment te creëren.

Abonnement afsluiten

Bij het afsluiten van een abonnement op Gripp, verstrek je in een aantal NAW gegevens, aangevuld met gegevens ten behoeve van de maandelijkse automatische incasso. Deze gegevens zijn onderdeel van onze interne administratie, en hebben als doel je een factuur te kunnen sturen, of contact met je op te kunnen nemen indien dat nodig is.

Afspraak maken

Wanneer je een afspraak maakt met een van onze consultants, dan worden gegevens gevraagd zoals de locatie, en eventueel de NAW-gegevens van de contactpersonen, zodat ze bijvoorbeeld gebeld of gemaild kunnen worden.

Gripp nieuwsbrief

Wanneer je een proefabonnement start, zetten we je e-mailadres op onze mailinglist. Je ontvangt daardoor bij elke update van Gripp, of andere belangrijke gebeurtenissen, een e-mailtje. Je kunt je zelf op elk moment uitschrijven van deze lijst, via de ‘uitschrijven’ link onderaan elke e-mail. Mocht je geen klant (meer) zijn van Gripp, dan kunnen we dit e-mailadres benutten voor latere marketingdoeleinden.

Contact met onze klantenservice

Je kunt via e-mail of telefonisch contact opnemen met onze klantenservice. In beide gevallen zullen er enkele gegevens opgeslagen worden om je te kunnen bedienen, zoals je naam, je e-mailadres en de vragen die je hebt.

Social media

Gripp maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen. Je kan ons volgen op Facebook, LinkedIn, Twitter, en Facebook. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Gripp verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Gripp applicatie

Op de gegevens die je zelf opslaat in de Gripp Applicatie, gelden de afspraken zoals deze zijn opgesteld in ons Addendum Algemene Verordening Gegevensverwerking. Dit zullen mogelijkerwijs privacygevoelige gegevens zijn van jouw eigen klanten. Je zult hiervoor zelf afspraken moeten maken met deze betreffende klanten.

Uw persoonlijke gegevens

Je hebt het recht Gripp te vragen welke persoonsgegevens zij van je verwerkt. Gripp zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kun je Gripp verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, of te verwijderen, voor zover dit niet tegenstrijdig is met de (wettelijke) verwerkingsdoelen., waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Gripp in ieder geval binnen vier weken reageren. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heb je het recht deze toestemming weer in te trekken. Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens

Beveiliging staat bij Gripp hoog in het vaandel. Gripp zorgt te allen tijde voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies. Gripp maakt gebruik van de diensten van Oxilion B.V., Google Cloud en Amazon AWS voor hosting en opslag van gegevens, allen gevestigd binnen de EU. Meer informatie over onze beveiliging kun je lezen op onze aparte pagina.

Bewaartermijn

Alle gegevens die nodig zijn voor het om Gripp aan te kunnen bieden als dienst worden opgeslagen op onze systemen zolang je klant bent. Voor deze administratieve gegevens geldt de wettelijke minimale bewaartermijn van 7 jaar. Daarna zullen de gegevens worden gearchiveerd. E-mailadressen en correspondentie blijft opgeslagen ten behoeve van dossiervorming en kennisbank voor onze supportafdeling. Bij het vervallen van het abonnement zullen de gegevens die jij zelf in Gripp hebt gezet worden verwijderd.

Wijzigingen in ons privacy-beleid

Indien Gripp mocht besluiten het privacy-beleid te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit privacy-beleid. Wij raden je daarom aan regelmatig dit privacy-beleid te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Vragen of opmerkingen

Mocht je vragen hebben over de gegevens die wij van je verwerken, dan nodigen we je uit deze te stellen via support@gripp.com.

Krijg net als 2.000+ bedrijven ook Gripp op de zaak

  • Efficiënte, gestroomlijnde bedrijfsprocessen
  • Minder fouten, meer werkplezier
  • Sneller en verantwoord groeien
  • Datagedreven ondernemen

The proof of the pudding…

..is in the eating. Probeer daarom Gripp bedrijfssoftware 14 dagen kosteloos uit. Geheel vrijblijvend. En zonder beperkingen.
Probeer nu gratis