Algemene voorwaarden

U kunt onze algemene voorwaarden downloaden. De algemene voorwaarden zijn integraal overgenomen van Nederland ICT, de branchevereniging voor de IT-bedrijven in Nederland.

Addendum Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

Per 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking. Deze wetgeving verplicht u en ons om een zogenaamde Verwerkersovereenkomst aan te gaan omdat wij namens u persoonsgegevens verwerken op ons platform. Gripp heeft deze afspraken vormgegeven in de vorm van een addendum op de algemene voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden

Aanvullend op bovenstaande voorwaarden geldt tevens: je kunt Gripp 14 dagen gratis proberen. De kosten voor een account gaan in op het moment van activeren (waarbij er gevraagd wordt om NAW- en betaalgegevens), en zullen naar rato maandelijks worden verrekend.

Er geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Dit houdt in dat de betaling die aan het begin van de maand voldaan is, bij een opzegging na deze betaling, niet wordt verrekend. Eveneens geldt dat bij het tussentijds upgraden van je abonnement, de minimale looptijd daarvan tot het einde van de maand is, en gefactureerd wordt. Het deactiveren van je account heeft tot gevolg dat je per direct niet meer kunt inloggen. Zie voor meer informatie over het opzeggen van je Gripp abonnement onze supportpagina.

De tarieven in de prijzen-calculator tonen de bedragen in gehele euro’s. In sommige pakketcombinaties kunnen er fracties van euros worden berekend. Kijk voor het werkelijke abonnementsbedrag binnen je eigen Gripp-omgeving op de Mijn Account-pagina.

De hoeveelheid opslag die door uploads mag worden gebruikt is op basis van een Fair Use Policy (FUP). Bij bovenmatig gebruik kunnen er na melding kosten in rekening gebracht worden.

Bij langlopende implementatie-trajecten zal Gripp de reeds gemaakte uren en/of kosten voor werkzaamheden tussentijds facturen.

De aanvullende voorwaarden zijn leidend in het geval er sprake is van tegenstrijdigheid.

Voor extra werkzaamheden die worden verricht geldt een minimum van 30 minuten dat zal worden gefactureerd.

De overeengekomen implementatie, advies, ondersteuning of trainingen door een Gripp-consultant kunnen door de klant tot 10 werkdagen voor aanvang zonder kosten worden geannuleerd of gewijzigd. Bij annulering of wijziging die tussen de 10 en 5 werkdagen voor aanvang plaatsvindt is 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Bij iedere latere annulering of wijziging is 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Jaarcontract en korting

Speciaal voor nieuwe klanten biedt Gripp de mogelijkheid om gebruik te maken van een jaarcontract in combinatie met een aantrekkelijke korting zoals deze getoond wordt op prijzenpagina. Tijdens het activeren van je Gripp-account krijg je de keuze om voor een jaarcontract te kiezen. Bij het aangaan van een jaarcontract spreken we het volgende met elkaar af:

 1. Je geeft een commitment af aan Gripp voor een jaar, in ruil voor tot 15% korting op je maandtarief.
 2. De korting geldt alleen het eerste jaar. Het abonnement loopt daarna automatisch over in een regulier maand-abonnement
 3. Na de activatie kun je alleen dezelfde maand nog kiezen voor een jaarcontract. Het later activeren van een jaarcontract is niet mogelijk.
 4. De korting geldt over het initiële abonnementsbedrag. Verdere upgrades na die tijd zijn uitgesloten van de korting.
 5. De maandelijkse abonnementskosten zullen minimaal het bedrag zijn waarmee het jaarcontract is gestart.
 6. De betaling geschiedt maandelijks via automatische incasso rond het begin van de maand.
 7. Het staat Gripp vrij om jaarlijks de abonnementsprijs aan te passen. Je hebt op dat moment recht om het contract tussentijds te verbreken zonder verdere verplichtingen.

 

Niet tevreden geld terug garantie

Voor onze niet tevreden, geld terug garantie zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

• De niet tevreden geld terug garantie is alleen van toepassing op abonnementskosten.
• De periode waarin beroep gedaan kan worden op de niet tevreden geld terug garantie gaat in na het aanmaken van een account.
• De periode waarin beroep gedaan kan worden op de niet tevreden geld terug garantie duurt negentig dagen. Na deze periode kan geen beroep meer gedaan worden op de niet tevreden geld terug garantie.
• De regeling is enkel van toepassing op nieuwe klanten die minimaal 6 maanden geen betaald account hebben gehad bij Gripp.

Wanneer komt functionaliteit X in Gripp?

De keuze voor Gripp moet gebaseerd worden op de huidige functionaliteit. Gripp is een SaaS pakket, en extra wensen komen altijd op onze wensenlijst. Hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen niet aan alle wensen voldoen. Wensen zullen geïmplementeerd worden indien er genoeg klanten zijn waarvoor dit nuttig is, of het haalbaar is, en indien het past binnen de koers van het pakket. Het is niet mogelijk op verzoek of tegen betaling wensen te laten implementeren binnen Gripp. Tevens kan Gripp nooit uitspraken doen of en wanneer een bepaalde functionaliteit zal worden ontwikkeld, en kan er nooit een datum worden genoemd waarop een eventuele implementatie plaats zal gaan vinden.

In sommige uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om bepaalde functionaliteit (denk aan een bepaalde standaard Export in de vorm van een Excel document) te faciliteren als een stukje maatwerk buiten Gripp om. Dit kan in een apart ontwikkeltraject worden besproken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met sales@gripp.com.

Privacy

Bekijk ons privacy-beleid.

Krijg net als 2.000+ bedrijven ook Gripp op de zaak

 • Efficiënte, gestroomlijnde bedrijfsprocessen
 • Minder fouten, meer werkplezier
 • Sneller en verantwoord groeien
 • Datagedreven ondernemen

The proof of the pudding…

..is in the eating. Probeer daarom Gripp bedrijfssoftware 14 dagen kosteloos uit. Geheel vrijblijvend. En zonder beperkingen.
Probeer nu gratis