Wat is een workflowEen workflow is een reeks taken die een set van gegevens verwerkt. Workflows komen voor in elk type bedrijf en branche. Elke keer dat gegevens worden uitgewisseld tussen mensen en/of systemen, ontstaat er een workflow. Workflows zijn de paden die beschrijven hoe iets gaat van ongedaan maken naar gedaan of onbewerkt naar verwerkt.

Workflowtypes
Hieronder staan drie soorten workflows die je in jouw bedrijf kunt gebruiken:
• Proces-workflow
• Case-workflow
• Project-workflow

Workflows vinden plaats in de hele bedrijfsvoering. Sommige zijn erg gestructureerd en andere zijn ongestructureerd, maar er zijn altijd workflows wanneer gegevens van de ene taak naar de andere worden verplaatst.

Proces-workflow
Een proces-workflow vindt plaats wanneer de reeks taken voorspelbaar en repetitief zijn. Dit betekent dat, voordat iemand met de workflow begint, diegene precies weet welk pad het moet volgen. Workflows voor bedrijfsprocessen zijn ingesteld om een onbeperkt aantal items te verwerken die er doorheen gaan. Een voorbeeld is een goedkeuringswerkstroom voor opdrachten tot inkoop. Zodra het begint, is de workflow ingesteld met enkele variaties en kun je een willekeurig aantal items in één enkele workflow verwerken.

Case-workflow
In een case-workflow weet je niet welk pad nodig is om het item aan het begin te voltooien. Het pad openbaart zich naarmate er meer gegevens worden verzameld. Supporttickets en verzekeringsclaims zijn goede voorbeelden van dit soort gevallen. Het is vanaf het begin niet duidelijk hoe deze items worden verwerkt; pas na enig onderzoek zal het pad zichzelf onthullen. Net als bij procesworkflows, kunnen case-workflows een willekeurig aantal items verwerken, hoewel ze afhankelijk zijn van een menselijke of een intelligente bot om het juiste pad te onderscheiden.

Project workflow
Projecten hebben een gestructureerd pad dat lijkt op processen, maar er kan gaandeweg meer flexibiliteit zijn. Een goed voorbeeld is een project waar de website wordt vernieuwd. Je kunt met redelijke nauwkeurigheid de volgorde van taken voorspellen die nodig zijn om het project te voltooien maar er moet wel ruimte zijn om af te wijken indien het project anders verloopt dan verwacht.


Gerelateerde termenBekijk alle begrippen
Wat is declarabiliteit
Wat is workload
Wat is capaciteitsplanning
Wat is een forecast
Wat is p&l
Wat is begroting
Wat is net profit
Wat is een workflow
Wat is een taak
Wat is operational excellence

Krijg net als 2.000+ bureaus ook Gripp op de zaak

  • Efficiënte, gestroomlijnde bedrijfsprocessen
  • Minder fouten, meer werkplezier
  • Sneller en verantwoord groeien
  • Datagedreven ondernemen

The proof of the pudding…

is in the eating. Probeer daarom Gripp gewoon 14 dagen kosteloos uit. Geheel vrijblijvend. En zonder beperkingen. Aan de slag!
Probeer nu gratis

Geen creditcard nodig. Geen gedoe.