Wat is Solvabiliteit?Solvabiliteit verwijst naar het vermogen van een organisatie om schulden op lange termijn af te betalen. In termen van financiële kracht kan de solvabiliteit worden gebruikt als een maatstaf voor het vermogen van een bedrijf om te kunnen functioneren in de toekomst. Je kunt de solvabiliteit van een bedrijf controleren door te kijken naar het eigen vermogen op de balans, dat gelijk is aan de activa minus de passiva.

Hoe werkt solvabiliteit?

Solvabiliteit omvat het vermogen om financiële verplichtingen van een bedrijf (of een persoon) af te betalen. Om achter de solvabiliteit te komen moet je de activa minus passiva doen. Er zijn ook solvabiliteitsratio’s die specifieke solvabiliteitsgebieden kunnen benadrukken voor verdere analyse.

Veel bedrijven hebben een negatief eigen vermogen, wat een teken is van insolventie (Negatieve solvabiliteit). Een bedrijf met een negatief eigen vermogen houdt in dat het geen boekwaarde heeft en dit kan er zelfs toe leiden dat eigenaren van kleine bedrijven persoonlijke verliezen oplopen als er geen beleid voor beperkte aansprakelijkheid is. Het zou nodig zijn voor een bedrijf om zijn activa te liquideren en al zijn verplichtingen te vereffenen om onmiddellijk te sluiten, waardoor alleen het eigen vermogen overblijft.

Negatief eigen vermogen op de balans is meestal alleen gebruikelijk voor nieuw ontwikkelende particuliere bedrijven, startups of recentelijk aangeboden openbare bedrijven. Naarmate een onderneming volwassener wordt, verbetert de solvabiliteit normaliter.

Sommige gebeurtenissen kunnen ook een risico vormen op de solvabiliteit van een bedrijf. Zelfs als het bedrijf al een aantal jaar goed draait. Een octrooi dat op het punt staat te verlopen, kan een risico vormen voor de solvabiliteit van een bedrijf aangezien concurrenten de productie zouden kunnen overnemen en royalty’s verloren zouden gaan. Een bedrijf kan ook risico’s lopen die verband houden met wijzigingen in de regelgeving die rechtstreeks van invloed zijn op het vermogen om operationeel te blijven. Als er na een rechtszaak een groot vonnis tegen hen wordt uitgesproken, kunnen zowel bedrijven als particulieren moeite hebben om hun schulden te betalen.

Liquiditeitsbeheer kan ook belangrijk zijn bij het bestuderen van de solvabiliteit. Solvabiliteit en liquiditeit zijn twee verschillende dingen, maar ze moeten vaak samen worden beschouwd, vooral wanneer een bedrijf insolvent is. Het is mogelijk dat een bedrijf insolvent is en regelmatige kasstromen produceert en ook een constant hoog werkkapitaal heeft.

Solvabiliteit versus liquiditeit

De solvabiliteit van een bedrijf verwijst naar het vermogen om aan al hun financiële verplichtingen te voldoen (in het algemeen de som van hun verplichtingen) terwijl hun liquiditeit verwijst naar hun vermogen om aan hun kortetermijnverplichtingen te voldoen. Als een bedrijf een negatieve boekwaarde heeft, kan het vooral belangrijk zijn om de liquiditeit te controleren.

Het aftrekken van kortlopende activa – kortlopende verplichtingen is een van de gemakkelijkste en snelste manieren om de liquiditeit te controleren. Deze berekening wordt ook gebruikt om het werkkapitaal te bepalen, dat meet hoeveel contant geld direct beschikbaar is om rekeningen te betalen.

Kortlopende activa en passiva zijn activa en passiva die naar verwachting niet langer dan een jaar zullen duren. Een type kortlopend activa als voorbeeld zijn beschikbare geldmiddelen en equivalenten. Crediteuren zijn een van de meest voorkomende kortlopende schulden.

Een insolvabel bedrijf kan een tijdje overleven, maar een bedrijf zonder liquiditeit kan niet overleven. Liquiditeit kan beter worden beoordeeld door gebruik te maken van de volgende ratio’s:

  • Quick ratio
  • Current ratio
  • Werkkapitaalomzet

Gerelateerde termenBekijk alle begrippen
Wat is vaste activa
Wat is vlottende activa
Wat is goodwill
Wat is een kasboek
Wat is een bankboek
Wat is vreemd vermogen
Wat is debiteuren
Wat is crediteuren
Wat is boekhouden

Krijg net als 2.000+ bedrijven ook Gripp op de zaak

  • Efficiënte, gestroomlijnde bedrijfsprocessen
  • Minder fouten, meer werkplezier
  • Sneller en verantwoord groeien
  • Datagedreven ondernemen

The proof of the pudding…

..is in the eating. Probeer daarom Gripp bedrijfssoftware 14 dagen kosteloos uit. Geheel vrijblijvend. En zonder beperkingen.
Probeer nu gratis