Wat is liquiditeit?


Liquiditeit verwijst naar het gemak waarmee activa kunnen worden omgezet in contanten. Aandelen en obligaties hebben een hoge liquiditeit omdat ze zeer snel in contanten kunnen worden omgezet. Vastgoed, apparatuur en fabrieken daarentegen kunnen niet gemakkelijk worden omgezet in contanten, waardoor hun liquiditeit laag is. Wanneer je een betaalrekening hebt, kan het geld direct worden opgenomen; als je echter land bezit, kan het weken of maanden duren om het te verkopen.

Verschillende liquiditeitsniveaus

In termen van liquide middelen is contant geld het meest liquide. Sommige beleggingen, zoals obligaties en aandelen, kunnen echter gemakkelijk worden omgezet in contanten. Het gemak waarmee aandelen en obligaties in contanten kunnen worden omgezet, maakt ze liquide middelen. 

Bij sommige beleggingen duurt het langer voordat ze in contanten worden omgezet, zoals preferente of beperkte aandelen, waarvoor contractuele beperkingen gelden voor wanneer en hoe ze kunnen worden verkocht.

Als een belegger munten, postzegels, kunst en andere verzamelobjecten voor de volledige waarde wil verkopen, zijn deze items minder liquide dan contant geld. Als een verzamelaar bijvoorbeeld van een belegger zou kopen, kan de belegger de volledige waarde ontvangen als hij op de juiste koper wacht. 

De minst liquide activa zijn grond, gebouwen en onroerend goed, aangezien de verkoop ervan meestal lang duurt.

Wanneer je in activa belegt is het dus belangrijk om na te denken over de liquiditeitsniveaus, aangezien het moeilijk of lang kan duren om het weer in contanten om te zetten.

Hoe bereken je liquiditeit

Om de liquiditeit te meten, moet je een aantal boekhoudkundige liquiditeitsratio’s beheersen. De drie meest voorkomende boekhoudkundige liquiditeitsratio’s zijn als volgt:

Quick ratio – De quick ratio meet het vermogen van je bedrijf om je verplichtingen af ​​te betalen, met vlotte activa, d.w.z. vlottende activa die binnen 90 dagen in contanten kunnen worden omgezet. Kasequivalenten, verhandelbare effecten en debiteuren zijn bijvoorbeeld vlotte activa. De formule voor de Quick ratio is:

Quick Ratio = Cash + Cash Equivalenten + Verhandelbare Effecten + Debiteuren

Current ratio – Ongetwijfeld de eenvoudigste boekhoudkundige liquiditeitsratio, de huidige ratio meet de vlottende activa van je bedrijf ten opzichte van kortlopende verplichtingen. In tegenstelling tot de Quick ratio, die items uitsluit die je mogelijk niet snel kunt liquideren, moet je items zoals voorraad en vooruitbetaalde kosten in je berekeningen opnemen. De formule voor de current ratio is:

Current ratio = vlottende activa / kortlopende verplichtingen Current

Cash ratio – Als de strengste boekhoudkundige liquiditeitsratio, sluit de Cash ratio voorraden, debiteuren en andere vlottende activa uit, waardoor liquide activa uitsluitend worden gedefinieerd als geldmiddelen of kasequivalenten. Dit betekent dat dit de beste formule is om het vermogen van uw bedrijf om solvabel te blijven in geval van nood te beoordelen. De formule voor de cash ratio is:

Cashratio = (contanten + kasequivalenten + kortetermijninvesteringen) / kortlopende verplichtingen

Conclusie

Markten, bedrijven en individuen hebben allemaal liquiditeit nodig. Een bedrijf of individu kan waardevolle activa bezitten, maar als de activa niet gemakkelijk in contanten kunnen worden omgezet, kunnen ze liquiditeitsproblemen krijgen. Gebrek aan liquiditeit kan bedrijven met leningen aan banken en crediteuren dwingen activa te verkopen die ze niet willen liquideren om aan kortetermijnverplichtingen te voldoen. De banken verstrekken contanten aan bedrijven door activa als onderpand aan te houden terwijl ze hun geld aan hen uitlenen.

Het snel en soepel kunnen betreden en verlaten van de markt is cruciaal voor beleggers die snel willen investeren. Controleer daarom de liquiditeit voordat je een positie inneemt in een aandelen-, beleggingsfonds, effecten- of financiële markt.


Gerelateerde termenBekijk alle begrippen
Wat is vaste activa
Wat is vlottende activa
Wat is goodwill
Wat is een kasboek
Wat is een bankboek
Wat is vreemd vermogen
Wat is debiteuren
Wat is crediteuren
Wat is boekhouden

Krijg net als 2.000+ bedrijven ook Gripp op de zaak

  • Efficiënte, gestroomlijnde bedrijfsprocessen
  • Minder fouten, meer werkplezier
  • Sneller en verantwoord groeien
  • Datagedreven ondernemen

The proof of the pudding…

..is in the eating. Probeer daarom Gripp bedrijfssoftware 14 dagen kosteloos uit. Geheel vrijblijvend. En zonder beperkingen.
Probeer nu gratis