Wat is een Grootboekrekening?Zakelijke transacties worden vastgelegd in een grootboekrekening. Het grootboek bestaat uit afzonderlijke records die zijn toegewezen aan specifieke activa, passiva, eigenvermogensposten, opbrengstsoorten en onkostensoorten. Een grootboekrekening kan bestaan uit:

 • Cash
 • Vorderingen
 • Inventaris
 • Vaste activa
 • te betalen rekeningen
 • Toe te rekenen kosten
 • Schuld
 • Eigen vermogen
 • Omzet
 • Kostprijs van verkochte goederen
 • Lonen en salarissen
 • Kantoor
 • Afschrijvingen
 • Belastingen

De grootboekrekening wordt aangepast met debet en credit om de begin- en eindbalans te bij te houden. Individuele transacties worden in een grootboekrekening geïdentificeerd aan de hand van hun transactienummers of andere notaties zodat de reden waarom de transactie in het grootboek is ingevoerd kan worden onderzocht. De transacties kunnen het resultaat zijn van normale zakelijke activiteiten, zoals het factureren van klanten of het vastleggen van leveranciersfacturen, of ze kunnen betrekking hebben op het aanpassen van boekingen waarvoor een journaalboeking vereist is.

Om financiële overzichten te kunnen samenstellen, worden totalen op rekeningniveau in grootboekrekeningen opgenomen in het proefbalansrapport.

Boekhoudingen kunnen elektronisch worden bijgehouden als boekhoudsoftware zoals Gripp wordt gebruikt, of handmatig als accountants gedetailleerde gegevens op papier bijhouden.


Gerelateerde termenBekijk alle begrippen
Wat is vaste activa
Wat is vlottende activa
Wat is goodwill
Wat is een kasboek
Wat is een bankboek
Wat is vreemd vermogen
Wat is debiteuren
Wat is crediteuren
Wat is boekhouden

Krijg net als 2.000+ bedrijven ook Gripp op de zaak

 • Efficiënte, gestroomlijnde bedrijfsprocessen
 • Minder fouten, meer werkplezier
 • Sneller en verantwoord groeien
 • Datagedreven ondernemen

The proof of the pudding…

..is in the eating. Probeer daarom Gripp bedrijfssoftware 14 dagen kosteloos uit. Geheel vrijblijvend. En zonder beperkingen.
Probeer nu gratis