Alle integraties

Google Calendar

Met de koppeling tussen Gripp en Google Calender, ook bekend als Google agenda, zullen agenda-items uit Gripp worden doorgezet naar jouw agenda in Google en vice versa. Het synchroniseren gebeurt real-time. Dat betekent dat er bij elke wijziging die je maakt, een seintje naar Google gaat, en omgekeerd.

Om een koppeling met Google Agenda op te zetten, heb je een Google Account nodig. De koppeling kan individueel gelegd worden voor iedere medewerker.

Wat zijn de kosten?

De Google Calendar koppeling is gratis inbegrepen in het Gripp Professional of Premium pakket. Heb je geen Gripp Professional of Premium maar wil je wel gebruik maken van de koppeling? Dan zijn de kosten €1,40 per gebruiker per maand.

Gerelateerde artikelen

Google Agenda koppeling instellen

Krijg net als 2.000+ bedrijven ook Gripp op de zaak

  • Efficiënte, gestroomlijnde bedrijfsprocessen
  • Minder fouten, meer werkplezier
  • Sneller en verantwoord groeien
  • Datagedreven ondernemen

The proof of the pudding…

..is in the eating. Probeer daarom Gripp bedrijfssoftware 14 dagen kosteloos uit. Geheel vrijblijvend. En zonder beperkingen.
Probeer nu gratis