Wat is bedrijfsvoering?Er zijn verschillende definities voor het begrip bedrijfsvoering. De nuance zit in primaire processen, ofwel het produceren van goederen en het leveren van diensten. Bedrijfsvoering inclusief primaire processen komt neer op alle activiteiten die een bedrijf uitvoert. Denk hierbij dus ook aan sturende en ondersteunende processen. Eigenlijk alles wat een bedrijf doet om zijn klanten tevreden te houden. Met bedrijfsvoering kan ook bedoeld worden, alle processen om een bedrijf te besturen exclusief de primaire processen. Dit wordt ook wel bedrijfsmanagement of business management genoemd.

Wat is het doel van bedrijfsvoering?

Het doel van bedrijfsvoering is het zo optimaal en effectief mogelijk uitvoeren van een bedrijfsstrategie en de doelen die hierbij gesteld zijn. Simpeler gezegd gaat het erom dat producten en diensten zo goed mogelijk geleverd worden.

Wat valt onder bedrijfsvoering?

Om aan te geven wat precies onder bedrijfsvoering valt wordt het acroniem PIOFACH gebruikt. Aan de hand hiervan kan bijvoorbeeld bij veranderingen binnen de organisatie worden bekeken hoeveel invloed deze hebben. PIOFACH staat voor:

– Personeel informatievoorziening
– Organisatie
– Financiën
– Administratieve organisatie
– Communicatie
– Huisvesting en facilitaire zaken

Hoe komt bedrijfsvoering tot stand?

Bedrijfsvoering komt tot stand door samenwerking tussen, werknemers, processen, systemen die deze processen ondersteunen, de doelen die gesteld zijn en de omgeving die steeds verandert.

Hoe zorg je voor goede bedrijfsvoering?

Er is geen eenduidige strategie die altijd zal zorgen voor een goede bedrijfsvoering. Er zijn wel veel tips en opties. Door deze uit te proberen wordt vanzelf duidelijk wat bij jou bedrijf past. Zorg ten eerste dat het duidelijk is wat binnen het bedrijf bedoeld wordt met bedrijfsvoering. Daarnaast is een duidelijke verdeling tussen management, staf en werknemers een goed begin.

Gerelateerde termenBekijk alle begrippen
Wat is een PO nummer
Wat is SEPA
Wat is nacalculatie
Wat is een kwitantie
Wat is een inkoopfactuur
Wat is incasso
Wat is een creditfactuur
Wat is een spookfactuur

Krijg net als 2.000+ bedrijven ook Gripp op de zaak

  • Efficiënte, gestroomlijnde bedrijfsprocessen
  • Minder fouten, meer werkplezier
  • Sneller en verantwoord groeien
  • Datagedreven ondernemen

The proof of the pudding…

..is in the eating. Probeer daarom Gripp bedrijfssoftware 14 dagen kosteloos uit. Geheel vrijblijvend. En zonder beperkingen.
Probeer nu gratis