Wat is vaste activa?Onder het begrip vaste activa bestaat alles wat een bedrijf langer dan 1 jaar bezit. Vaste activa kun je onderverdelen in drie verschillende categorieën:

Tastbaar goed (Materiële Activa)
Hieronder vallen alle tastbare goederen die een bedrijf langer dan een jaar bezit. Denk bijvoorbeeld aan:

• Electronica
• Bedrijfspanden
• Voertuigen

Ontastbaar goed (Immateriële Activa)
Hieronder vallen alle ontastbare goederen die een bedrijf langer dan een jaar bezit. Denk bijvoorbeeld aan:

• Software gerelateerde kosten
• Octrooien / patenten
• Licenties

Financiële vaste activa
Tenslotte zijn er financiële vaste activa . Hieronder vallen alle vormen van financiële vorderingen die een bedrijf langer dan een jaar bezit. Denk bijvoorbeeld aan:

• Aandelen
• Vorderingen op groepsmaatschappijen


Gerelateerde termenBekijk alle begrippen
Wat is vaste activa
Wat is vlottende activa
Wat is goodwill
Wat is een kasboek
Wat is een bankboek
Wat is vreemd vermogen
Wat is debiteuren
Wat is crediteuren
Wat is boekhouden

Krijg net als 2.000+ bedrijven ook Gripp op de zaak

  • Efficiënte, gestroomlijnde bedrijfsprocessen
  • Minder fouten, meer werkplezier
  • Sneller en verantwoord groeien
  • Datagedreven ondernemen

The proof of the pudding…

..is in the eating. Probeer daarom Gripp bedrijfssoftware 14 dagen kosteloos uit. Geheel vrijblijvend. En zonder beperkingen.
Probeer nu gratis