Wat is een kwitantie?Een kwitantie is een bewijs van betaling. Hiermee wordt een geldtransactie vastgelegd. Het wordt ook wel betalingsbewijs, ontvangstbewijs, reçu of kwijtschrift voor een artikel of dienst genoemd. Denk bijvoorbeeld aan een bonnetje dat je in een winkel ontvangt na een aankoop. Particulieren, stichtingen of verenigingen kunnen een kwitantie gebruiken als vervanging voor een factuur, die alleen door bedrijven gemaakt mag worden.

Waarom wordt een kwitantie gebruikt?

Dankzij een kwitantie kunnen werknemers onkosten bij een werknemer declareren. Bedrijven kunnen het dankzij dit betalingsbewijs in hun administratie verwerken. Het biedt garantie op de gekochte goederen en kan dienen als ruilbewijs.

Wanneer moet een kwitantie gemaakt worden?

Het is niet verplicht om een kwitantie te geven, enkel als de klant er specifiek naar vraagt.

Wat is het verschil tussen een kwitantie en een factuur?

Een factuur en een kwitantie kunnen op elkaar lijken, maar dit hoeft niet. Een bonnetje uit een winkel is bijvoorbeeld een kwitantie en ziet er anders uit dan de gemiddelde factuur. Als een particulier, stichting of vereniging een betalingsbewijs wil aanmaken, kan deze erg lijken op een factuur. Een factuur mag echter enkel door bedrijven verzonden worden en zijn alleen rechtsgeldig als er een btw nummer, kvk naam en bedrijfsnaam genoemd worden.

Hoe maak je een kwitantie?

Er zijn verschillende manieren om een kwitantie te maken. Je kan het zelf maken met een programma als Word of Pages, online, offline met een kwitantieboekje of met behulp van een boekhoudprogramma. Er zijn altijd twee versies, een voor de koper en een voor de verkoper.

Wat is de inhoud van een kwitantie?

Een aantal dingen komen verplicht terug in een kwitantie.

  • De prijs van de goederen of diensten
  • Aan wie de kwitantie gericht is en de afzender met eventueel een handtekening van de afzender
  • De datum van de levering van de goederen of diensten
  • Omschrijving van de goederen of diensten
  • De hoeveelheid van de geleverde goederen of diensten
  • Een bankrekeningnummer is niet verplicht, maar kan ook op een andere manier gegeven worden, als er nog geld overgemaakt moet worden
Gerelateerde termenBekijk alle begrippen
Wat is een PO nummer
Wat is SEPA
Wat is nacalculatie
Wat is een kwitantie
Wat is een inkoopfactuur
Wat is incasso
Wat is een creditfactuur
Wat is een spookfactuur

Krijg net als 2.000+ bedrijven ook Gripp op de zaak

  • Efficiënte, gestroomlijnde bedrijfsprocessen
  • Minder fouten, meer werkplezier
  • Sneller en verantwoord groeien
  • Datagedreven ondernemen

The proof of the pudding…

..is in the eating. Probeer daarom Gripp bedrijfssoftware 14 dagen kosteloos uit. Geheel vrijblijvend. En zonder beperkingen.
Probeer nu gratis